Такий напис може бути тільки ‘маакшанським йазиком’ від зебіла