Сосни – най-най-най-най-най …а тут справжні футболкочки можна купити:https://www.facebook.com/commerce/products/2529852697114487/Процишин Богдан & Bohdan Protsyshyn

Опубліковано Процишин офіційний Вівторок, 23 червня 2020 р.